Laholm Hotel

Laholm Hotel

Laholm Hotel

Laholm Hotel

Laholm Hotel

Laholm Hotel

Location: Nha Trang

Area: 200m2

Kiến trúc không chỉ là bê tông gạch đá. Mà là nơi để khách hàng chúng tôi trải nghiệm, khám phá ra những điều thú vị!

Không gian hình thành từ sự kết nối giữa những hình khối đơn giản để tạo nên những khoảng trống có ý nghĩa và loại bỏ những thứ không cần thiết nhằm hướng sự tập trung đến không gian – là nơi tạo nên xúc cảm chứ không phải bởi những chi tiết trang trí hay đồ đạc nào khác!